Netbeheerder eist opnieuw toegang tot land van boze boer in Zwolle: nog langer wachten geen optie

Ondanks opgelegde dwangsommen weigert een Zwolse boer medewerkers van netbeheerder TenneT op zijn erf te laten. Het bedrijf eist toegang voor onderhoud aan hoog spanningsmasten. Nu de melkveehouder met zijn trekker de toegang blokkeert en het contactverbod overtreedt, is ook voor de rechter de maat vol. De boete voor overtredingen wordt fors verhoogd.

Geplaatst op zaterdag 25 november 2023.