Ellenlange wachtlijsten, patiënten in paniek: dit is hoe de ggz vastliep én hoe we het probleem oplossen

Het is nummertjes trekken in de geestelijke gezondheidszorg. Op dit moment staan er ruim 75.000 mensen op een wachtl ijst. Ruim een derde daarvan moet te lang wachten op hulp. Velen van hen kampen met zware mentale problemen. Sinds jaar en dag roept de sector dat er iets moet veranderen, maar vooralsnog leiden geen van de genomen stappen tot het afnemen van de wacht lijsten. Meer geld is niet de oplossing, maar wat dan wel?

Geplaatst op maandag 19 juli 2021.