‘Dijkleger’ is op het ergste voorbereid als het water in Overijssel gaat spoken

Ze zijn met negentig mensen in totaal, en als alles goed gaat, hoeven ze nooit in actie te komen: het ‘dijkleger’ van Waterschap Vechtstromen. Een oudgediende en een nieuwkomer aan het woord, over schapen in het nauw, het belang van soms onzichtbare maatregelen en de ramp in Zuid-Limburg. „Als je ziet dat sommigen die zandzakken rechtop zetten... Je moet metselen!”

Geplaatst op maandag 19 juli 2021.